قبض جریمه

ای کاش میفهمیدی...
که چقدر دیوانه میشم...
وقتی میفهمم کسی غیر از من...
تو را دوست دارد...
#دلنوشته #واقعیت #درد_دل #درد_دل #عاشقانه #سیدمحمدموسوی
پرداخت قبض جریمه

سایت پرداخت قبض جریمه
آموخته ام که وابسته نباید شد، نه به هیچ کس و نه به هیچ رابطه ای واین نشدنی ترین اصلی بود که آموختم.....

پرداخت آسان قبض جریمه
مدت هاست نه به آمدن کسی دلخوشم...
نه از رفتن کسی دلگیر، بی کسی هم عالمی دارد...
پرداخت اینترنتی قبض جریمه