از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش / زده ام فالی ، فریاد رسی می آید . می نویسم خاطرات از روی درد / تا بدانی دوریت با من چه کرد . از قلبم پرسیدم عزیزت کیه ؟ گفت اس ام اس بزن ببین کجا میره ! به خیال کدامین آرزو ، صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی وفا ؟ زندگی مثل مردابه ، شاید زیبا نباشه اما میشه توش نیلوفری مثل تو رو پیدا کرد . اس ام اس غمگین داده ام دل به نگاری که خدا می داند / نه محبت ، نه مروت ، نه وفا می داند . کاش میشد بر جدایی خشم کرد / شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد / کاش میشد خانه ای از مهر ساخت / مهربانی را در آن سرمشق کرد . از شکستن دو چیز بترس ، قلبی که صادقانه دوستت داره و دلی که صادقانه به یادته . نسلی هستیم که نه ازدواج کردیم نه به جنگ رفتیم اما موجی و بی اعصابیم ! گاهی زندگی یعنی دوست داشتن تو … بی هیچ امیدی ! زندگی باید کرد / گاه با یک گل سرخ / گاه با یک دل تنگ / گاه باید رویید در پس این باران / گاه باید خندید بر غمی بی پایان . دلم برای دیدنت ، چه عاشقانه لک زده / بلور قلب عاشقم ، ز دوریت ترک زده .