غزال خوش غزل تویى ،شیرین تراز عسل تویی،بین تمام آدما،نگین بی بدل تویی .

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

هشدار به زنان ایرانی : اگه در روز مرد کوتاهی کنید: بزودی زنان چینی با توقع ناچیز , کم اشتها,زبان کوتاه, و کارکرد ۲۴ ساعته بدون مادر و خواهر و قوم و خویش و با عمری اندک وارد کشور می شوند از ما گفتن بود )

پرداخت قبض همراه اول

جالب است نه من خسته می شوم از دویدن به دنبالت و نه تو که فرار می کنی از دست من . . . پرداخت صورت حساب سیم کارت همراه اول ضد دختر ترین اس سال: آدما شاید دختر بشن اما دخترا آدم نمیشن.

دریافت قبض همراه اول و پرداخت ان

لعنتی….. !!! روزهایی که به تو نیازدارم … مصادف شده با روزهایی که ازمن دوری…. سرویس پرداخت قبض همراه اول هرگز انتظار نداشته باشید.هرگز خواهش نکنید . هرگز تقاضا نکنید . هرگز خودتان را سبک نکنید . اگر قرار شود مال شما شود همه چیز همانطور که میخواهید.پیش خواهد رفت .. بگذارد خودش اتفاق بیفتد

سایت پرداخت قبض همراه اول

حالا که قرار است از تو بگذرم بگذارکفشهایم را دربیاورم هنوز برایم مقدسی پرداخت قبض همراه اول با استفاده از اینترنت کو آن کسی که کار برای خدا کند بر جای بی وفایی مردم وفا کند هر چند خلق سنگ ملامت بر او زنند بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند

روش پرداخت قبض همراه اول

خوش به حالت!!! آدم خودت بودیو حوایت.. وگرنه حوای توهم هوایی می شد... پرداخت قبض همراه اول ما ادمها موجودات عجیبی هستیم وقتی میگوییم تنهایم بگذار یعنی بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم

دلتنگی های من به تو رفته اند ، آرام می آیند ، در سینه می نشینند ، دیگر نمی روند پدرم ، روزت مبارک

دانش اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به دنبال ثریا خواهند رفت!

نیمه ی گمشده من بی بهونه مال من باش.من بیادتو میمونم توفقط عزیزمن باش.