پدری که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری…! بسلامتی تمام پدر ها ..

کارت شارژ رایتل

یرزنه تو اوتوبوس هی می گفته: نی نای نا نای نی نای نای همه هم دست میزدن براش. بعد یهو دست می کنه تو کیفش دندوناشو در میاره میگه: نیاوران نیگه دار! سایت کارت شارژ رایتل اعتراف می کنم برای اولین بار که سوار ماشین شدم یه لحظه قاتی کردم الان ماشین تو دنده چنده!!! راستش پارک کردم دوباره زدم دنده 1 و حرکت کردم.

کارت شارژ های رایتل

باور کن روزهاست که دنبال بهترین جمله بودم تا برای امروز کنار بگذارم و با تمام وجود بهت این جملات را نثار کنم اما این لحظه همه جملات فرار کردند,همین طور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم سالروز شکفتندمبارک عشق من.... کارت شارژ فروشی رایتل تصویر چشمان تو در رویاها کشیدم ، باغ گلی از جنس مریم ها کشیدم ، تو گم شدی در جاده های ساکت دور ، من اما به دنبال نفس هایت دویدم .

سرویس فروش کارت شارژ رایتل ایتور

اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر می کنند هیچگاه از اینکه درباره ی شما چه فکر می کنند نگران نمی شوید. فروشگاه اینترنتی کارت شارژ رایتل انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی ، واحدی تجزیه ناپذیر است

شارژ های ارزان رایتل

اســـــمتـــ چـــه بود؟؟؟ می خواهــــم بن بـــســتــ های زنــدگـــیــم را ... به نامتـــــــ کنم ... کارت شارژ رایتل آدما به بدی وقتایی که ازشون ناراحتیم نیستن به خوبی لحظه هایی که باهاشون خوش میگذرونیم هم نیستن!!

عاشق هم شدی....... مثل زلیخا سمج باش....... آنقدر رسوا بازی در بیار........ تا خدا خودش پا در میانی کند...........!!!!