پرداخت قبض جریمه
برف نگران‌ام نمی‌کند
حصار یخ رنج‌ام نمی‌دهد
زیرا پایداری می‌کنم
گاهی با شعر و
گاهی با عشق..
که برای گرم شدن
وسیله‌ی دیگری نیست
جز آن‌که دوستت بدارم...


نزار قبانی
پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور
بانـو ببخش
بی اجازه دل بستم
و بی اجازه هم دل میبُرم
باور کن
مرگ قلبی هم وجود دارد
اینکه
دلت برای یک خاطره بتپد
دیرسالی است
برای رفتن چمدانم حاضر است
خودت میدانی
ولی باز انگار کسی امید آمدنت را می دهد
پنجره ها را بستم
گیاه خانه هم حالش خوب است
#گردیوز
پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور

سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور

قبض جریمه
چشمانم را به نابینایی میفروشم تا کسی را که دوست دارم با دیگری نبینم …


#سرباز_فراری
پرداخت قبض جریمه هرجای این سرزمین هستی , باش ...
فقط ...
خنده هایت را هر روز برایم پست کن ...
قبض جریمه آنلاین

 

سایت پرداخت قبض جریمه
دوستم داشته باش!
جان هرکسی که دوستش داری ...
دوستش داری!
جانِ من؟
دوستش داری؟؟ ...
پرداخت آنلاین قبض جریمه
می خواستم کمی...
فقط کمی !
دوستت داشته باشم...

از دستم در رفت...
عاشقت شدم،،
پرداخت اینترنتی قبوض جریمه

قبوض جریمه
با نزدیک شدن به فصل سرما
یادتون باشه که
زنها موجوداتی سرمایی نیستند!
بغلی هستند...
وقتی گفتند سردمه
عکس العمل مناسب را انجام دهیدً.ًًً..........
پرداخت قبض جریمه بانک ملی
هـوآ را هـر چقدر ڪہ نفس بڪشـے

 باز براے ڪشیدنَش ، بال بال مـیزنـے

 
عیـלּ تــو ڪہ هر چقدر ڪہ باشـے....

 
باز بایــَد باشـے براے مَــטּ......

 مـی فهمـے چـہ میـگویــم؟؟

 
بودنَتـ مُهـم استــ !

#دریاااا
پرداخت آسان قبض جریمه

سایت ایتور