شارژ رایتل

فروشگاه شارژ رایتل
دل من شکست

صدایش را هم شنید

اما برنگشت

و اما من

همیشه چشم به راه نوش داروی نگاهش خواهم ماند

نمیدانم، احمقم یا عاشق
فروشگاه شارژ رایتل ایتور

خرید اینترنتی کارت شارژ رایتل
اگر تو,روی نیمکتی
این سوی دنیا
تنها نشسته ای
وهمه انچه نداری کسی ست....

ان سوی دیگر
روی نیمکتی دیگر
کسی نشسته است
وهمه انچه ندارد
تویی!
شارژ رایتل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩی و

بآﺯﻡ ﺍﺯﺕ ﺩفآﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﺑﺪﻭﻥ!!!

ﺍﻭﻥ یآ «عآﺷﻘﺘﻪ» یآ «مآﺩﺭﺗﻪ» 🍃
خرید شارژ رایتل به صورت اینترنتی

گاهی وقت ها
تنهایی تقدیرمانیست
ترجیح ماست.................

#واقعیت #درد_دل #دلنوشته
کارت شارژ رایتل
 نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم ، تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی !

#دریاااا
شارژ ارزان رایتل

شارژ فروشی رایتل
بیا وداع کنیم
اگر بنا باشد کسی از ما بماند
همان بِه که تو بمانی...
کینه ی تو به کار این دنیا بیشتر می آید
تا عشق من!

#محمود_دولت_آبادی
رایتل

سایت ایتور