خرید کارت شارژ همراه اول از سایت ایتور
ﺧُﺪﺍﻳﺎ ...
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻫﻴــــﭻ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﻭ ...
ﻭﺍﺳﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ..
ﺧﻴــــﺲ ﻧﻜﻦ …!
سرویس خرید شارژ همراه اول ایتور
رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست…
پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید..
چرا که شاید فردا هرگز نیاید…
خرید آنلاین شارژ همراه اول

خرید کارت شارژ همراه اول

خرید آنلاین کارت شارژ همراه اول
بی وفا...!
ایـن روزهــا نه مجالـــی بـرای دلتنگــــی دارم
و نـه حوصلـــه ات را...
ولــی با این همـــه،
گاه گاهـــی دلـم هــوای تو را میکـــند...
شارژ همراه اول هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن...
به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را...
خرید شارژ همراه اول از سایت ایتور

 

خرید اینترنتی کارت شارژ همراه اول
اسمش را گذاشته ایم
⇜ دوست مجازی⇝
کسی که با لطیفه هایمان…میخندد↯
با عاشقانه هایمان…قلبش♥ تکان میخورد
در دعاهایش یادمان میکند…↯
دلتنگمان میشود…↯
وباز با بی مهری به او میگوییم ↯

⇜دوست مجازی⇝

دوست مجازی من: ↯
♥ من تو را واقعی دوستت دارم ♥
شارژ مستقیم همراه اول
 

در صدا کردن نام تو یک “ کجایی ” پنهان است . . .
یک “ کاش می بودی ”
یک “ کاش باشی ” !

 

 
سرویس خرید کارت شارژ همراه اول ایتور

خرید شارژ همراه اول بر بستر اینترنت
آدم دوس داره گاهی غرق شه
غرق شدن همیشه تو آب نیست
تو غصه نیست
تو خیال نیست
آدم دوس داره گاهی تو یه آغوش غرق شه
خرید اینترنتی شارژ همراه اول
سنگ هایی که من از یادِ تو بر دل میزدم ، خانه ای میشد !
اگر خانه بنا میکردم . . .
همراه اول

سایت ایتور