شارژ فروشی ایرانسل
روزگار من سرگردان است میان کوچه های بی تو بودن...
کجایی معنای زندگی ام؟
فروشگاه شارژ ایرانسل ایتور
گاهى تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم ... حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم …

#درد_دل #حقیقت_تلخ
کارت شارژ ایرانسل

خرید شارژ ایرانسل

فروشگاه اینترنتی شارژ ایرانسل
به خاطر بسپاریم که ،
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است ؛
آرام، بی صدا، همیشگی
شارژ ایرانسل بی تو دارم، جان را تباه میکنم

حسرت میکشم، درد به دل میبرم

آرزوی بیهوده ایست
فراموشی تو ، و باز،

در آلبوم خاطرات
یاد تو را ورق میزنم..
خرید شارژ ایرانسل از طریق سایت ایتور

خرید آنلاین شارژ ایرانسل
شده ام فرهاد
میدانی رفیق مجازی؟
شیرین بهانه است هم جنس های من تیشه بر ریشه ی احساسشان میزنند
تا نشنوند صدا هایی را که میگویند دوستت ندارد.مهنا.و
خرید اینترنتی شارژ ایرانسل
کم سرمایه ای نیست؛

داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند!

ولی از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند؛

بتوانی بگویی: خوب نیستم…!

#درد_دل
خرید کارت شارژ ایرانسل

خرید کارت شارژ ایرانسل از سایت ایتور
امشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

تا تو مرا در آغوش کشی

#عاشقانه
فروشگاه کارت شارژ ایرانسل
نذر ڪـــــردم تا فدایت

بیتے از حـافظ ڪنـــــم

یڪ ندایے آمد و گفت :

جانِ حــافظ نذر اوست
شارژ ایرانسل

سایت ایتور