شعر عاشقانه

گریه نشانه ی ضعف نیست ، گاهی نشانه ی یک بخشش است ، گاهی یک فداکاری ، گاهی یک ظلم ، گاهی هم نمایانگر عظمت یک عشق .

واسه تسکین دلم میگم میاد / ای دل شکسته غصه نخور زیاد زیاد .

درد را از هر سو که نوشتیم درد بود / غم عشق ، کمرش را شکست آن که مرد بود .

منطق عشق منطق عشق ، منطق دلیل و برهان نیست ، منطق صغری و کبری نیست ، منطق علت و معلول نیست ، منطق عاشق و معشوق است ، منطق امید و آروز ، منطقی که فقط عشاق به آن استناد می کنند و عقلا به مضحکه بر مجلس عقل ، و من بر همان منطق تو را می پرستم و می ستایم .

بهترین ترانه رو من از چشمای تو می سازم / تو قمار زندگیمون تو نباشی من می بازم / با تو من مالک دنیام / بی خیال غربت غم بی خیال نور فردام .

/ 1 نظر / 25 بازدید
امیر

سلااااااااااااااااااااااااااااام...