متن تبریک تولد

کبوتر اولی : بق بق بقووو
کبوتر دومی : بق بق بقووو ؟
کبوتر اولی : پ ن پ قوقولی قوقو !

عشق ، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما ، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست

دیوانه ات میکنند …
مسئله هایی که در ذهنت به جای اینکه حل شده باشند ، ته نشین شده اند

آدمی که می خواد بره ، میره !
دیگه داد نمی زنه که : من دارم میرم …
اونی که رفتنشو داد میزنه ، نمی خواد بره !
داد میزنه که یکی مانع رفتنش بشه !

دیر فهمیدم ، خیلی دیر …
عزیزم
گلم
عشقم
تکیه کلامش بود !

دیکتاتور کیست ؟ !
بچه ای است ۲ ساله که ۲۰ نفر مجبورند به خاطر اون کارتون نگاه کنند !

/ 0 نظر / 23 بازدید