شعر عاشقانه جدید

دوستم بدار ، ولی هرگز نگو دوستت دارم ، دوستم بدار ، همانگونه که دوستت دارم . زندگی تکرار حرف کهنه ی دیروز نیست / بال های بسته ات را رو به فردا باز کن . عاشقتم تو این دو روز خوب و بد / با من بمون ، باهات بمونم تا ابد . مهربانی بهترین عطریست که در گل جاریست و تو خوشبوترین شاخه ی گل دنیایی . که در زمین و آسمان گوهریم / چنین ندیدن همگان در جهان / که از همه بد شدگان بدتریم . در جوانی دفع غم از چهره ی غمناک کن / در جهان گریاندن آسان است ، اشکی پاک کن . یک ذره احساس محبت و عشق در وجودش نیست ، او که باید بخواند نمی فهمد عشق چیست ، شکستن یه قلب چه دردیست دردناک ، آری او که باید بخواند دیگر لایق این دفتر و نوشته های دلتنگیم نیست . شعر عاشقانه زن مانند کراوات هست ، هم زیبایی به مرد می بخشد ، هم گلویش را می فشارد ! هیچ زمان دل به کسی نبند ، چون این دنیا این قدر کوچیک است که دو تا دل کنار هم جا نمیشه ، ولی اگر دل بستی هیچ وقت ازش جدا نشو ، چون این دنیا این قدر بزرگه که دیگه پیداش نمی کنی .

/ 0 نظر / 28 بازدید